رضایتمندی بیمار از کاشت ایمپلنت

رضایتمندی بیمار از کاشت ایمپلنت

رضایتمندی بیمار از کاشت ایمپلنت

آقای دکتر سجودی بسیار آدم متعهدی نسبت به کارشون هستن

آقای دکتر سجودی بسیار آدم متعهدی نسبت به کارشون هستن
ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.