آرشیو ماهانه: دی

آشنایی با بخش های مختلف ایمپلنت دندان

آشنایی با بخشهای مختلف ایمپلنت دندان همان طور که دندان شامل چند بخش اصلی تاج و ریشه میشود، دندان ایمپلنتی هم که قرار است کارکرد و زیبایی دندان واقعی را داشته باشد از چندین بخش تشکیل میشود. مهمترین اجزاء ایمپلنت دندان عبارتند از پایه یا فیکسچر، اباتمنت و روکش. شکل- پایه ایمپلنت تیتانیومی پایه ایمپلنت

بیشتر بخوانید