ویدیو رضایت آقای حجتی

بیمار ایمپلنت دندان

فیلم رضایتمندی جناب آقای حجتی بیمار لمینت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان به کلینیک دکتر سجودی مراجعه نموده اند و 2 واحد ترمیم دندان، 5 واحد روکش زیرکونیا و 18 واحد لمینت دندان های خود را در این کلینیک انجام داده اند.