ویدیو رضایت خانم محمدحسنی

بیمار ایمپلنت دندان

بیمار گرامی سرکار خانم مرجان محمد حسنی برای مشکل پوسیدگی و شکستگی دندان های خود به مطب دکتر سجودی مراجعه کردند، و برای ایشان جراحی لثه و ایمپلنت دندان انجام شد. همچنین درمان زیبایی برای دندان های دیگر ایشان نیز انجام گردید.
در ادامه فیلم رضایت سرکار خانم محمد حسنی عزیز را می توانید مشاهده بفرمائید.