ویدیو رضایت آقای تاجبان

بیمار ایمپلنت دندان

بیمار ایمپلنت دندان جناب آقای تاجبان گرامی برای مشکل دندان های خود به مطب دکتر سجودی مراجعه نمودند. برای ایشان درمان ایمپلنت دندان انجام شد.
در ادامه می توانید فیلم رضایت جناب آقای تاجبان عزیز را ملاحظه بفرمائید.