ویدیو رضایت خانم رضایی

بیمار روکش خانم رضایی
بیمار روکش دندان

بیمار گرامی سرکار خانم رضایی برای مشکل به هم ریختگی دندان های خود به مطب دکتر سجودی مراجعه نمودند. برای ایشان ترمیم و روکش دندان های فک بالا انجام شد و در نهایت طراحی لبخند برای بیمار لحاظ گردید.
در ادامه می توانید فیلم رضایت بیمار گرامی سرکار خانم رضایی عزیز را ملاحظه بفرمائید.