ویدیو رضایت آقای شاهین

بیمار لمینت آقای شاهین
بیمار لمینت دندان

بیمار گرامی جناب آقای شاهین بیمار ایرانی الاصل از کشور کانادا برای درمان زیبایی و لمینت دندان های خود به کلینیک دکتر سجودی مراجعه نمودند. که در این کلینیک برای ایشان لمینت دندان انجام شد. در ادامه فایل ویدیو تصویری رضایتمندی بیمار جناب آقای شاهین را می توانید مشاهده نمایید.