ویدیو رضایت آقای پپینو

بیمار ایمپلنت آقای پپینو
بیمار ایمپلنت دندان

بیمار گرامی جناب آقای پپینو آدریانو برای مشکل بی دندانی خود از کشور ایتالیا به مطب دکتر سجودی مراجعه کردند، و برای کل دندان های فک پایین و بالا جراحی ایمپلنت دندان انجام شد. در ادامه فیلم رضایت بیمار گرامی جناب آقای پپینو آدریانو که فول ایمپلنت دندان فک بالا و پایین برایشان انجام شده است را می توانید ملاحظه بفرمائید.