آقای تهامی

آقای تهامی

آقای تهامی

بعد از 5 سال که درمان زیبایی لیمنت دندان انجام دادم پیش آقای دکتر سجودی، لیمنت دندانم هنوز زیبایی و شفافیت خودشو از دست نداده و مثل روز اول

ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.

بعد از 5 سال که درمان زیبایی لیمنت دندان انجام دادم پیش آقای دکتر سجودی، لیمنت دندانم هنوز زیبایی و شفافیت خودشو از دست نداده و مثل روز اول

ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.