رضایت بیمار از درمان لیمنت سرامیکی

رضایت بیمار از درمان لیمنت سرامیکی

لیمنت سرامیکی

از لحاظ زیبایی تمام اطرافیانم و خودم راضی هستم. تعهد کاری آقای دکتر سجودی جای تقدیر دارد. لینک مصاحبه بیمار

ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.

از لحاظ زیبایی تمام اطرافیانم و خودم راضی هستم. تعهد کاری آقای دکتر سجودی جای تقدیر دارد. لینک مصاحبه بیمار

ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.