آقای تاجبان

آقای تاجبان

واقعا فکرشم نمی کردم که عمل ایمپلنت دندان زیر 20 دقیقه انجام شه / لینک مصاحبه بیمار