رضایت از درمان ایمپلنت و لمینت دندان

رضایت از درمان ایمپلنت و لمینت دندان

رضایت از درمان ایمپلنت و لمینت دندان

حدود هشت سال است که بیمار آقای دکتر هستم و به خاطر تعهد کاریشون حتی خانواده خودم از تعریف هایی که کردم به مطب دکتر سجودی میان. لینک مصاحبه بیمار

حدود هشت سال است که بیمار آقای دکتر هستم و به خاطر تعهد کاریشون حتی خانواده خودم از تعریف هایی که کردم به مطب دکتر سجودی میان. لینک مصاحبه بیمار