آیا عصب کشی دندان را ضعیف می کند؟


آیا عصب کشی دندان را ضعیف می کند؟ عصب کشی، دندان را ضعیف نمی کند، بلکه پوسیدگی دندان است که باعث ضعیف شدن آن می شود. ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.

ادامه مطلب

متخصص درمان ریشه در تهران


درمان ریشه و یا عصب کشی توسط متخصص درمان ریشه صورت می گیرد. در این پروسه ریشه ی دندان از وجود عفونت پاک می شود. در صورت عدم مراجعه به دندان پزشک در هنگام عفونت ممکن است بیمار دچار آبسه، عفونت شدید و درد شود و یا در موارد شدیدتر دندان خود را از دست بدهد ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.

ادامه مطلب

متخصص درمان ریشه


ساختار اصلی دندان از دو بخش است:
تاج: قسمتی از دندان که از لثه بیرون آمده و قابل مشاهده است.
ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.ادامه مطلب

عصب کشیعصب کشی دندان Endodontic therapy)) یا درمان ریشه (root canal therapy) برای بهبود بخشیدن به مجراهای ریشه دندان ها یا (پالپ) است. در واقع عصب کشی یا درمان ریشه عملیاتی است که عفونت موجود در مغز دندان و عصب های موجود در آن را تخلیه می کند تا دندان ها از آسیب های عفونی و میکروبی آینده ایمن باشند.
ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.

ادامه مطلب

آیا عصب کشی درد دارد؟


درد عصب دندان باعث می شود بیمار به درمان عصب کشی روی بیاورد. این درد می تواند علت های گوناگونی داشته باشد، ازجمله : پوسیدگی شدید دندان، ترک دندان، آبسه دندان، پر کردگی های وسیع قدیمی دندان، عفونت عصب دندان، سایش شدید دندانی و ... ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.

ادامه مطلب

عوارض عصب کشی دندان


به خارج کردن ریشه دندان، تمیز کردن و شکل دادن به فضای کانال و در اخر پر کردن آن جهت جلوگیری از نفوذ باکتری به این قسمت ها و سیستم اعصاب دندانی، عصب کشی می گویند. ایمپلنت دندان و جراحی لثه وضعیت دندان را بهبود می بخشند.

ادامه مطلب

عصب کشی دندان با لیزر


اگر دندان دچار پوسیدگی شود و این پوسیدگی پیشرفت کند، به بافت زنده درون دندان یعنی ریشه و عصب دندان رسیده، این بافت عفونی می گردد و باید خارج شود؛ ایمپلنت دندان و جراحی لثه

ادامه مطلب

درمان ریشه


به خارج کردن ریشه دندان، تمیز کردن و شکل دادن به فضای کانال و در اخر پر کردن آن جهت جلوگیری از نفوذ باکتری به این قسمت ها و سیستم اعصاب دندانی، عصب کشی و یا درمان ریشه می گویند. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.

ادامه مطلب

عصب کشی


عصب کشی
دندان از دو بخش ساخته شده است:
1-    تاج : بخشی از دندان است که در دهان قابل مشاهده است.
2-    ریشه : که به استخوان فک گسترش یافته و دندان را در موقعیت خودش نگه میدارد.
ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.
 

ادامه مطلب

عصب کشی چیست


به خارج کردن ریشه دندان، تمیز کردن و شکل دادن به فضای کانال و در اخر پر کردن آن جهت جلوگیری از نفوذ باکتری به این قسمت ها و سیستم اعصاب دندانی، عصب کشی می گویند. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.

ادامه مطلب