جراحی لثه چیست؟عوارض جراحی لثه، جراحی لثه با لیزر چگونه انجام می شود؟ درمان بیماری های لثه


جراحی لثه

در جراحی لثه و یا پریودنتال هدف اصلی نجات دندان هاست. در جراحی لثه بخش هایی از لثه که دارای مشکل هستند، حذف و یا ترمیم می شوند و به این ترتیب امکان رشد مناسب سایر اجزای لثه فراهم می شود.

ادامه مطلب