شما عزیزان ، می توانید با طرح سوالات تخصصی خود از دکتر سجودی ، پاسخ ایشان را هر یکشنبه ، راس ساعت 14 به صورت فایل صوتی دانلود و دریافت نمایید.

شما می توانید پاسخ سوال های خود را بیابید.