علائم و نشانه ها

تحلیل لثه

تحلیل لثه علل متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله تحلیل استخوان، سایش شدید دندان در اثر مسواک خشن و زبر وجود پلاک میکروبی، بیماری لثه که در موارد جزئی با کنترل بهداشت و جرمگیری می توان لثه را بازسازی کرد. اما در زمانی که لثه دچار تحلیل شدید شده است نیاز به پیوند لثه

بیشتر بخوانید