بلوغ

بلوغ در تمام دوران زندگی خانم ها ، شرایط هورمونی ، هر نوع تصمیم گیری در مورد درمان پریودنتال را تحت تاثیر قرار می دهد . از نظر تاریخی ، این درمان ها گرایش جنسی داشته است . ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.   در تمام دوران زندگی خانم ها ، شرایط هورمونی ، هر

بیشتر بخوانید

قاعدگی

قاعدگی این عقیده که هورمون های تخمدان ممکن است باعث  افزایش التهاب بافت های لثه وتشدید پاسخ به محرک های موضعی شود ، به وسیله بسیاری از مطالعات تایید شده است  ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.   این عقیده که هورمون های تخمدان ممکن است باعث  افزایش التهاب بافت های لثه وتشدید پاسخ به محرک

بیشتر بخوانید

داروهای ضد بارداری خوراکی

داروهای ضدبارداری خوراکی OC  Oral contraceptives  ممکن است پاسخ مشابهی با آنچه که در بیمارن باردار مشاهده می گردد ، ایجاد می نماید یک پاسخ تشدید یافته به محرک های موضعی در بافت های لثه روی می دهد.  ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.   داروهای ضدبارداری خوراکی OC  Oral contraceptives  ممکن

بیشتر بخوانید

یائسگی

امید به زندگی در خانم ها +۸۰ سال است ، به همین دلیل بسیاری از زنان حدودا ۴۰%  از زندگیشان را در دوران یائسگی به سر می برند . ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.   امید به زندگی در خانم ها +۸۰ سال است ، به همین دلیل بسیاری از زنان

بیشتر بخوانید