بیماری های لثه و پریودنتال

بلوغ

بلوغ در تمام دوران زندگی خانم ها ، شرایط هورمونی ، هر نوع تصمیم گیری در مورد درمان پریودنتال را تحت تاثیر قرار می…

قاعدگی

قاعدگی این عقیده که هورمون های تخمدان ممکن است باعث  افزایش التهاب بافت های لثه وتشدید پاسخ به محرک های موضعی شود ، به…