مشکلات زیبایی

مقالات – لبخند لثه ای

Gummy smile لبخند لثه ای این حالت وقتی رخ می دهد که هنگام خندیدن بیمار ، لثه نمایان می شود و مطابق تصویری که می بینید ۸۰ % بیماران در تصویر ، لثه شان هنگام خندیدن دیده می شود. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.     ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود

بیشتر بخوانید

دندان های نامرتب

اکثر افراد برای زیبایی اهمیت بالایی قائل هستند و زیباای دندان ها هم از این قاعده مستثنی نیست. به طور کلی بهم ریختگی دندان ها زمانی به وقوع می پیوندد که یا قوس فکی خیلی کوچک می باشد یا فضای کافی بین دندانها برای رویش منظم آنها وجود ندارد. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت

بیشتر بخوانید

دندان های بد رنگ

شایع ترین مدل تغییر رنگ سطوح خارجی دندان ها می باشد این رنگدان ها در دو دسته بیماران جوان و پیر می باشد. رنگدان ها در رنگ های مختلف قابل مشاهده هستند و اکثرا در مناطق سردیکال دندان ها یافت می شود. این رنگدانها ممکن است مربوط به موارد زیر باشند. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت

بیشتر بخوانید

فاصله دندانی

فاصله دندانی روش درمان فاصله بین دندان یکی از نکته های بسیار مهمی که در زیبایی چهره بسیار مهم است زیابیی لبخند است. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود. در یک جمله تعریف از لبخند زیبا بدون تفاوت های سلیقه ای افراد را می توان در سفید بودن و مرتب بودن دندان

بیشتر بخوانید

لبخند لثه ای

لبخند لثه ای Gummy smile چنین مشکلی زمانی اتفاق می افتد که در زمان لبخند زدن بیمار، لثه کاملا مشاهده شود. همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، اکثر بیماره(حدودا ۸۰ %) بیماران طبق تصویر، لثه شان هنگام خندیدن دیده می شود. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.     چنین

بیشتر بخوانید

دندان سایش یافته

دندان سایش یافته زمانی که مینای دندان شما سایش پیدا می کند دندان ها به طور محسوسی حساس می شوند  و بیشتربه  پوسیدگی نزدیک می گردند. موارد مختلفی می تواند باعث ایجاد این چنین سایش هایی در دندان های شما شود و همچنین برای درمان این مشکل و تسکین این درد راهکار های مختلفی وجود

بیشتر بخوانید

جایگزینی ترمیم های قدیمی

دندانپزشک ترمیمی جایگزینی بافت های پوسیده و آسیب دیده دندان، بدرنگی دندان، در مواردی که دندان تخریب شده، توسط روکش و شکستگی تاج دندان با مواد ترمیمی توسط متخصص صورت میگیرد. برای تشخیص دادن پوسیدگی دندان با معاینه دندانپزشک و عکس رادیگرافی امکان پذیر است. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود. دندانپزشک

بیشتر بخوانید

تصحیح لبخند لثه ای

لبخند لثه ای Gummy smile چنین مشکلی زمانی اتفاق می افتد که در زمان لبخند زدن  بیمار ، لثه کاملا مشاهده شود . همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، اکثر بیماره(حدودا ۸۰ %) بیماران طبق تصویر ، لثه شان هنگام خندیدن دیده می شود. ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.  

بیشتر بخوانید

تصحیح لبخند لثه

چنین مشکلی زمانی اتفاق می افتد که در زمان لبخند زدن  بیمار ، لثه کاملا مشاهده شود . همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، اکثر بیماره(حدودا ۸۰ %) بیماران طبق تصویر ، لثه شان هنگام خندیدن دیده می شود . ایمپلنت دندان و جراحی لثه باعث بهبود وضعیت دندان می شود.   چنین مشکلی زمانی

بیشتر بخوانید