آرشیو ماهانه: اردیبهشت

جراحی درمان ریشه

جراحی درمان ریشه

یکی از مقوله های بسیار مهم در دندانپزشکی و درمان های سیستم جونده، درگیری پالپ و بیماری های آن است. اگرچه آلودگی میکروبی اصلی ترین عامل بیماریهای پالپ است.  با پیشرفت دانش دندانپزشکی و ارائه روش ها و مواد و تجهیزات نوین، ما با انواع دیگری از آسیب های پالپی مواجه شدیم. مواد به کار

بیشتر بخوانید
نهفتگی دندان

دلایل بروز نهفتگی دندان و درمان آن چیست؟

دندانی که در زمان مورد انتظار در قوس فکی رویش نیافته باشد و در صورتی که قسمتی از تاج دندان از لثه بیرون زده باشد، نیمه نهفته خوانده می شود. دندان های نهفته درتمام طول زندگی بیمار باقی خواهند ماند مگر اینکه به طریق جراحی خارج شوند و یا اینکه بافت پوشاننده آنها تحلیل رود

بیشتر بخوانید