فقدان تک دندان

امتیاز فقدان تک دندان 4.8 /5 از 568 رای

فقدان تک دندان

اولین دندان هایی که در دهان می رویند، دندان های آسیاب یا مولر هستند و متاسفانه معمولا اولین دندان هایی هستند که دچار مشکل می شوند.زیرا بیشترین موارد کشیدن دندان در ناحیه خلفی صورت می گیرد.کشیدن دندان به دنبال پوسیدگی های وسیع یا درمان نادرست ریشه یا شکست طولی دندان اتفاق می افتد.دندان مولر نقش بسیار مهمی برای حفظ رابطه دو فک و حفظ شکل قوسی فک دارند.اگر فردی دندان خود را از دست بدهد چندین اتفاق رخ می دهد:

اول اینکه دندان مقابل ان در فک مخالف به سمت فضای خالی متمایل می شود و حرکت می کند(این امر تمایل طییعی دندان است)
دوم اینکه دندانهای دو سمت فضای خالی به سمت فضای کشیده شده هم از سمت مزیال هم از سمت دیستال حرکت می کنند و یکی دو سال بعد از کشیدن دندان فضای کمتری را خواهیم داشت که جایگذاریپروتزیاایمپلنترا برای ما سخت تر می کند چون تقسیم فضا برای ما مشکل تر می شود .
. به عنوان مثال اگر بخواهیدپروتزثابت یا اصطلاحا روکش بگذارید باید تراش بیشتری به دندانهای کناری بدهید تا فضای اولیه را ایجاد کنید یا اگر قصد ما گذاشتنایمپلنتباشد باید از قطر کوچک تری استفاده کنید که این هم سببب می گردد تاایمپلنتبا قطر کمتر فشار اکلوزالی بیشتری را تحمل کند و این امرایمپلنترا دچار fatigue یا خستگی می کند عمرایمپلنترا کاهش می دهد و گیر غذایی را دو طرفایمپلنتبیشتر می کند در نتیجه احتمال ایجاد پوسیدگی را اطراف دندانهای کنارایمپلنتافزایش می دهد.

Tags:

مقالات ایمپلنت

ایمپلنت، درمان ریشه، ایمپلنت دندانی، لمینت، عصب کشی، جراحی لثه

جدید ترین مقالات در خصوص ایمپلنت را در این قسمت مشاهده نمایید