ایمپلنت


ترمیم و جایگزین کردن دندان های از دست رفته برای مدت مدیدی حدودا 1500 سال یک رویای دست نیافتنی بود. پیشرفتهای موجود در ایمپلنت دندان از سال 1952 آغاز شد که آقای برنمارک و همکارانش مطالعات تجربی و کلینیکی فراوانی را به انجام رساندند.
 

 

ادامه مطلب