ایمپلنت


ترمیم و جایگزین کردن دندان های از دست رفته برای مدت مدیدی حدودا 1500 سال یک رویای دست نیافتنی بود. پیشرفتهای موجود در ایمپلنت از سال 1952 آغاز شد که آقای برنمارک و همکارانش مطالعات تجربی و کلینیکی فراوانی را به انجام رساندند.
 

 

ادامه مطلب